top of page

OSAAMINEN

Luovuus,
Innovointi,
tarinankerronta

Luovuus on se voima, joka saa minut liikkeelle. Rakastan ideointia, projekteja ja innovointia. Jokainen työpaikkani on antanut minulle mahdollisuuksia kehittää uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Pidän itseäni innovatiivisena ja luovana ihmisenä, ennenmmin kuin pikkutarkkana ja säännönmukaisena. Olen saanut kiitosta kyvyistäni löytää ratkaisuja ongelmiin ja nähdä asiat laajasta perspektiivistä, usean eri toimijan näkökulmasta. Luon uutta, rakennan uusia konsepteja ja suunnittelen uusia toimintamalleja mielelläni.


Englanninkielisen fiktion kirjoittaminen on iso osa minua. Tarkemmin kirjalijaminääni voitte tutustua osoitteessa www.elinavale.com. Työstän jatkuvasti uusia tarinoita, novelleja sekä uusia aihioita kirjoihin. Kirjoitan englanniksi, koska kansainvälinen kirja-ala ja markkinointi kiinnostavat minua. Kirjoitan englanniksi myös siksi, että samalla kehitän kielitaitoani ja haastan itseäni. 

 

Tarve tarinankerrontaan on jotain mikä on minussa syvällä, lähtemättömänä. Vuosia etsin omaa intohimoani ja sitä mikä sytyttää minut. Olen löytänyt vihdoin nuo asiat ja ne ovat sisällöntuotanto sekä tarinankerronta. Rakastan kirjoittamista, tarinan rakentamista sekä mielikuvien visualisointia joko tekstin tai kuvan avulla. Olen opiskellut itsenäisesti viimeisen kahden vuoden ajan sekä englannin kieltä että tarinankerrontaa lukemalla kirjallisuutta ja seuraamalla Youtube-kanavia.

 

 

TYÖKOKEMUS, KOULUTUS, YHTEYSTIDOT

Nykyinen työpaikkani on viestintätoimisto, jossa työtehtäviini kuuluu mm. sähköisten uutiskirjeiden laatimista laajalle asiakaskunnalle sekä usean internetsivuston ylläpito- ja päivitystehtäviä. Tiedottaminen, viestintä, kriisiviestintä kaikissa olomuodoissaan on minulle tuttua. Työssäni olen saanut hyvää palautetta viestinnästä ja selkeästä tavastani tuoda oleelliset asiat esiin.

Yrityksessä tuotetaan myös audiovisuaalista materiaalia. Olen ollut avustajana mukana sivuston www.minullatodettiin.fi videoiden tuotannossa.

Hallitsen myös sosiaalisen median käytön viestinnässä ja markkinoinnissa. Ylläpidän Lauluyhtye Cayan Facebook-sivustoa ja vastaan yhdistyksen viestinnästä. Vastaan myös yhdistyksemme tapahtumien markkinoinnista ja niiden visuaalisesta ilmeestä.

Viestintä
PROJEKTIOSAAMINEN

Sekä kulttuurituottajan (amk) koulutuksen että vuosien kokemuksen myötä erilaisissa organisaatiossa ja yrityksissä projektityöstä on muodostunut yksi vahvimmista  osaamisalueistani. Hankkeiden ja projektien hallinnointi aina ensimmäisestä ideointipalaverista toteutukseen ja loppuraportointiin on minulle mielekäs ja luonteva työskentelymalli. Monet projekteihin tai hanketyöhön liittyvät asiat, kuten seuranta ja raportointi, kulkevat luontevana osana muussakin tekemässäni työssä; ne auttavat huolehtimaan sekä aikataulusta että työn laadusta ja antavat työkaluja arvioida toteutusta. 

 

Projektiluontoinen työ sopii luonteelleni koska se tuo vaihtelevuutta työhön. 

 

bottom of page